הרב הגאון פאר הדור מורנו רבי יחר יוצף שלי"א

הראשון לציון והרב הראשי לישראל וראש אבות בתי הדין

ממתין