בחרו לכם מתנה ללא הגרלה!

את המתנה תקבלו בכניסה לאולם בערב ההילולא