ברכה והבטחה ממרן

מרן הבטיח שכל התורם לישיבה מקבל ברכה פי עשר! מאות סיפורי מופת! ברכישת כרטיס אתה מבורך על ידי גדול הדור!

1700-50-51-52

השנה: בשידור חי

+972-548247014