top of page
WhatsApp Image 2021-01-04 at 11.43.20.jp

הודעה חשובה: היות שנרכשו כרטיסים גם בשעה האחרונה, לא הסתיימה הדפסת הכרטיסים נכון לתום השידור.

תוצאות ההגרלה שתבוצע בפיקוח כמתבקש, ישודרו בהמשך. 

תהיו שותפים!

בא להיות שותף, וחלק ממלכת התורה 'כסא רחמים' בתרומה של 520  למשך עשרה חודשים, אתם קונים זכות נצח בהקמת דור העתיד של תלמידי החכמים.

תרמו כעת, והשמות יעלו על המסך, עדות נצח על שותפותכם בתורה הקדושה.

--

בחר את החלק שלך:

1.jpg
מארז הישועות.jpg
2.jpg
4.jpg
נייד.jpg
החלק שלך בשותפות: 
1
מארז הברכותת.jpg

 לתמיכה חייגו: 1700-50-51-52

bottom of page