top of page

תהיו שותפים!

בא להיות שותף, וחלק ממלכת התורה 'כסא רחמים' בתרומה של 520  למשך עשרה חודשים, אתם קונים זכות נצח בהקמת דור העתיד של תלמידי החכמים.

תרמו כעת, והשמות יעלו על המסך, עדות נצח על שותפותכם בתורה הקדושה.

--

בחר את החלק שלך:

1.jpg
מארז הישועות.jpg
2.jpg
4.jpg
נייד.jpg
החלק שלך בשותפות: 
1
מארז-ההגנה_1000x711.jpg

 לתמיכה חייגו: 1700-50-51-52

bottom of page