WhatsApp Image 2021-01-04 at 11.43.20.jp

תהיו שותפים!

בא להיות שותף, וחלק ממלכת התורה 'כסא רחמים' בתרומה של 520  למשך עשרה חודשים, אתם קונים זכות נצח בהקמת דור העתיד של תלמידי החכמים.

תרמו כעת, והשמות יעלו על המסך, עדות נצח על שותפותכם בתורה הקדושה.

--

בחר את החלק שלך:

מארז הברכותת.jpg

1700-50-51-52

השנה: בשידור חי

+972-548247014