top of page
מפעל הפורמטים7121be_15e3fdb272ca42dfa36e209e78e3eb80 (1).jpg

חבילה שנבחרה:

1

כרטיסים

כרטיסים

פרטי תורם

מתנות שוות עד הבית ללא הגרלה!

כל כרטיס זכאי במתנה.

הגעת למגבלת הבחירה תוכל להחליף או לרכוש כרטיס נוסף.

הכנס שמות לברכה שיתברכו ע"י מו"ר שליט"א

שמות לברכה

ההגנה-שלנו_1400x676.jpg

מחזקים את ההגנה!
היחידה המובחרת של עולם התורה

פרטי ההילולא_1400x1000.jpg
חבילות
ערב-יום-הכיפורים-בישיבת-כיסא-רחמים-עזרא-טרבלסי-1-1536x1024.jpg

בית היוצר

מפעל התורה שהוציא אלפי רבנים ומורי הוראות בישראל

תמונה מרן copy_2600x1056.jpg
01 (7)-1 copy~1.jpg

קח מניית שותפות,
ונשא יחד בזכות הגדולה!

ממלכה של תורה
על הכתפיים של מרן!

433 ש"ח למשך שנה

שגיאה

טרם נבחרו תשלומים!

בכל-ערוצי-המדיה_1000x711.jpg
באנר_1400x341.jpg
bottom of page