בחר את חבילת הזכויות שלך.

v.i.p

 

החל מ- 2800 ש"ח 

10

כרטיסים

 

 680 ש"ח 

למשך 10 חודשים

4

כרטיסים

 

 272 ש"ח 

למשך 10 חודשים

+ כרטיס הגרלה מתנה!

2

כרטיסים

 

 136 ש"ח 

למשך 10 חודשים

1

כרטיס

 

 68 ש"ח 

למשך 10 חודשים

 

+ 2 כרטיסי הגרלה מתנה!

+ 5 כרטיסי הגרלה מתנה!