top of page

שותפות זכות וחלק

בממלכת התורה ישיבת "כסא רחמים" 

 

עם ארבעה תלמידים ומכונת תפירה ששימשה תחליף לשלחן, נפתחה בתוניסיה לפני כיובל שנים ישיבת 'כסא רחמים'. כעבור שמונה שנים, בעקבות הירצחו של ראש הישיבה ומייסדה - נסגרה, ונפתחה מספר חודשים לאחר מכן בישראל. כיום היא עומדת בכותל המזרח של הישיבות, כשהיא ממשיכה את דרכן ומורשתן של הישיבות בארצות המזרח, ומניבה פירות משובחים המסולאים בפז

 

הפריחה והרצח הטראגי

סיפורה של ישיבת "כסא רחמים", לאורך חמישים שנות הרבצת תורה ויראה באלפי תלמידיה, הוא סיפור מופלא של תקומה, שבירה ושוב תקומה.

 

עם חמשה תלמידים בלבד נוסדה הישיבה על ידי האדם הגדול בענקים הגאון רבי מצליח מאזוז זצוק"ל והי"ד. את צעדיה הראשונים החלה בחוסר ריהוט וללא שום תקציב ממוסדות הקהילה. כדוגמא לדלות ששררה באותם ימים בישיבה, ניתן לציין שרבי מצליח היה מלמד על ארון מכונת תפירה ששימש כתחליף לשלחן. בנסי נסים ובסייעתא דשמיא מופלאה, התפתחה הישיבה והתקדמה בצעדי ענק.

 

שמונה שנים שגשגה הישיבה, וגידלה בחורים לתפארה, עד ליום המר והנמהר - יום שני כ"א בטבת תשל"א (18/1/71). לפתע נקטע הכל באבחת שלשה כדורי אקדח. מחבל ערבי שפל יָּרָה בגאון הקדוש מייסד הישיבה בחזרתו מתפלת הנץ, והוא נפל מתבוסס בדמו. הי"ד. שלשת היריות, קטעו חיים עתירי מעש של אחרון הגאונים בתוניסיה, אך בו זמנית סימנו נקודת מפנה היסטורית, שגררה בעקבותיה את צמיחתה של הישיבה בארץ ישראל עם פירות ופירי פירות.

 

מתונס ועד בני ברק

בני ה"איש מצליח" זצוק"ל הגיעו ארצה, כשהם שבורים ורצוצים מהירצחו של אביהם הקדוש, ומסגירתה של הישיבה בתונס בעקבות כך. אם סבר השטן כי שלש יריותיו של הערבי הארור, יעצרו את הכל, הרי שטעה בגדול. הסתלקותו של האב הנערץ, לא עצרה את המשך מורשתו, אדרבה. אש אהבת התורה שֶׁיָּקְדָה בקרבו של מייסד הישיבה, וחדרה עמוק עמוק בלב בניו הגדולים שליט"א, המשיכה לבעור ביתר שאת. מהרגע שהניחו רגליהם על אדמת הקודש, המשימה היחידה שעמדה מול עיניהם היתה: חידוש ישיבת "כסא רחמים" בארץ ישראל!

 

וכך, אחר מספר חודשים בהם זכו לחונן את עפר ארצנו הקדושה, תקעו הרבנים שליט"א יתד בארץ הקודש, וייסדו את הישיבה מחדש בחודש אלול תשל"א. כאשר בראשות הישיבה עומד הבן הגדול רבנו מאיר מאזוז שליט"א, פנימיית הישיבה השתכנה בדירה שכורה בת שני חדרים, ואולם הלימוד היה בעזרת נשים של בית כנסת "בית רחמים". והכל מתוך מטרה אחת לשם שמים: להמשיך מורשת אבות, בדרך הלימוד והעתקת השמועה המסורה בידינו מאבותינו ורבותינו גאוני ספרד לדורותיהם מימי הראשונים והגאונים.

 

מעשרה תלמידים לעשרות סניפים

הישיבה אז כללה עשרה תלמידים בסך הכל. לאחר כשנתיים שהצפיפות רבתה עברה הישיבה למבנה שכלל חמשה חדרים. בשנת התשל"ה (75) הרחיבה הישיבה את גבולותיה כאשר העתיקה את משנה לבנין קטן בן שלש קומות בשכירות בדמי מפתח. כשגם מקום זה היה צר מהכיל, רכשה הישיבה מגרש בגודל שש מאות מטר מרובע, ועליו נבנה בנין בן שש קומות. סייעתא דשמיא גלויה התגלתה כאשר אדם עלום שם הפקיד מאה אלף פרנקים שוויצרים לחשבון הבנק של הישיבה, ואחרי כחודש בא לישיבה והציג עצמו (אך לא את שמו), ועמד על כך שישתמשו בכסף לקניית חומרי בנין כבר מעתה, וכן עשו. בהמשך התגלה הדבר כנס ממש, שכן רק לאחר שלש שנים החלו בבניה, ואז מחירי חומרי הבנין הרקיעו שחקים.

 

עוד סייעתא דשמיא ראו בהנהלת הישיבה כאשר שני המגרשים הריקים שמימין ומשמאל הישיבה נותרו ריקים, מבלי שאף אחד ירכוש אותם. כאשר הורגש דוחק בבנין הישיבה, רכשה הישיבה בס"ד את המגרשים ובנתה עליהם שני בניינים נוספים שחוברו בגשרים לבנין המרכזי.

 

כותל המזרח

כיום עומדת הישיבה בכותל המזרח של הישיבות, כשהיא ממשיכה את דרכן ומורשתן של הישיבות בארצות המזרח, ומניבה פירות משובחים המסולאים בפז. רבים מבוגריה של הישיבה מכהנים כרבנים, דיינים, מורי הוראה, ראשי ישיבות ומחברי ספרים חשובים (הרבה מהספרים זכו בפרס היוקרתי שעל ידי עיריית בני ברק).

 

וכך מבאר קטנה הפכה הישיבה למעיין נובע המציף את העולם במימיה של התורה. והמעיין הטהור נובע ללא הרף: גדולי תורה והוראה, דיינים, פוסקים, רבני קהילות, ראשי ישיבות, רמ"ים, ראשי כוללים, מרביצי תורה, עמלי תורה, מחנכים, קוראים בתורה, חזנים, ומחברי ספרים

 

היעד: כל בוגר גדול בישראל

פן ייחודי בישיבה, מסמנת את יעדם של בחורי הישיבה עם כניסתם לישיבה בשיעור א', לגדול בתורה ולהיות מורי הוראות בישראל, תלמידי חכמים המשרתים את הציבור בהפצת תורה ובזיכוי הרבים, ולא רק עוסקים בתורה לבדם.

 

לאחר 7 שנות הלימוד הממוצעות לכל בחור ובחור בישיבה, עד ליום חתונתו יום שמחת ליבו, יוצא הבחור משערי הישיבה כשהוא בקיא ברוב מסכתות הש"ס, מעיין מובהק בגמרא ובפוסקים לרדת לעומקן של דברים, אך מעבר לכך, ידע מרשים בהלכה למעשה, יחד עם בקיאות ביסודות ההלכה, בית יוסף וכלי הש"ע, בקיאות בתנ"ך, ובכללי הדקדוק, קריאה בתורה וחזנות, התמחות בעיבור החודש ובעריכת לוח שנה, כתיבת חידושי תורה ופסקי הלכה בסגנון צח וברור, ועוד.

 

עם ארגז כלים תורני גדוש זה, יוצאים בחורי הישיבה אל הציבור הרחב, ומעניקים באהבה תורה לעם ישראל.

 

הפצת התורה

לא בחינם מאות בתי כנסת וקהילות מאויישים בבוגרי הישיבה המוסרים שיעורי תורה בהלכה ובאגדה, ומשמשים כשליחי ציבור וקוראים בתורה בשבתות ובמועדים.

 

כיום מונים בוגרי הישיבה ומוסדותיה אלפי בוגרים הפזורים בארץ ישראל ובגולה, המפיצים את התורה ומזכים את הרבים, ומעותדים להיות הדור הבא של גדולי ישראל.

 

מאחת לעשרות

מאז הקמת הישיבה לפני ארבעים שנה, החלו לצמוח בזה אחר זה מוסדות נוספים על ידי הישיבה ובוגריה, המתנהלים על פי הוראותיו ותחת נשיאותו של מרן ראש הישיבה שליט"א. כיום הפכה הישיבה הקטנה לממלכה של תורה המונה עשרות מוסדות לבנים ובנות המונים אלפי תלמידים המתחנכים באהבה ובמסורת ישראל סבא. 

 

בנייני הישיבה כוללים: שני אולמות לימוד לישיבה קטנה וישיבה גדולה, שני אולמות לכולל אברכים (שלומדים בהם כ-120 אברכים), ספריה ענקית, מתחם מיוחד ל"מכון הרב מצליח" (להוצאת ספרים מדויקים כמו שו"ת בהלכה, וסדרת משנה ברורה עם הערות איש מצליח בעניינים שלספרדים רבותינו פסקו אחרת מהמשנה ברורה, סידורים חומשים ועוד), שני חדרי אוכל, 17 כיתות לימוד, 70 חדרי פנימיה ועוד.

 

מאוחר יותר נבנו על ידי משרד החינוך: ת"ת לילדים מגיל גן עד כתה ח', בית ספר לבנות, וסמינר מכתה ט' ומעלה.

 

במשך השנים, הרחיבה הישיבה את גבולותיה, ונוספו לה סניפים ומוסדות, אשר פזורים בכל רחבי הארץ, מהם: ישיבות, כוללים, גני ילדים, תלמודי תורה, בתי ספר לבנות, סמינר, ועוד היד נטויה.

 

אתה יכול להיות חלק מהמהפכה

בכל שנה עורכת הישיבה הילולא ענקית, לכבוד מייסד וראש הישיבה בתונס מורנו הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל ועוד צדיקים אשר נפטרו בחודש טבת. ההילולא כוללת סעודה כיד המלך, ומשתתפים בה אלפים ממוקירי הישיבה. בשנה האחרונה הגיע מספר המשתתפים לשיא, כאשר חמשת אלפים איש מילאו את אולמות "חצר המלכה".

 

אם אז זה היה גדול, הרי שהשנה זה בענק! בגני התערוכה בת"א באולם הגדול ביותר במזרח התיכון. כולם יהיו שם, גדולי ישראל, אישי ציבור, זמרים ושמחה גדולה לכבוד התורה, יחד עם 7000 איש במפגן תמיכה והשתתפות במפעל האדיר הזה.

 

גם לך יש את הזכות להיות חלק, בהעמדת גדולי הדור הבא, במפעל לייצור תורה הגדול ביותר, רכוש כרטיס 'תרום הגרל' והיה חלק ממשפחת כסא רחמים.

bottom of page