top of page

הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד

מייסד ישיבת "כסא רחמים" בתונס

 

הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד. ראש הישיבה ומייסדה בתונס. הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז, החל כבר בגיל 18 לכהן כראש ישיבת "חברת התלמוד" בתונס. בעקבות נזקי השואה, נאלץ לצאת לעבודה כחכמי ישראל שנהנו מיגיע כפם, והיה עובד כמתווך מעשר בבוקר ועד אחת אחה"צ, ומאז ועד לשעות הלילה המאוחרות יושב ועוסק בתורה הקדושה.

 

ענק בתורה ומגדולי המעיינים

בגיל 35 נתמנה לדיין בבית הדין הרבני בתונס, ויצא שמו כמומחה גדול בחקירת העדים ובהוצאת האמת לאורה, כמו גם בהלכות גיטין המורכבות. היה שותף להקמת מוסדות חב"ד בתונס, ואף עמד בראשות הישיבה, ובעשור האחרון לחייו ייסד את ישיבת "כסא רחמים" ועמד בראשותה עד יומו האחרון, הישיבה שלימים הפכה להיות מרכז התורה מהגדולים ביותר בארץ ישראל.

 

נודע בעומק עיונו בתלמוד ובפסיקת הלכה, וספריו העמוקים שו"ת 'איש מצליח' מעניקים הצצה לניתוחו הלמדני והייסודי שכמעט ואין שני לו בין חכמי דורו.

 

דמותו הרב גוונית שאיחדה ענוה אמיתית ועמל תורה ביגיעה, לצד תקיפות בביצור חומת הדת, ושנינות ופקחות שעמדו לו כאשר נהנה מיגיעו, נגדעה באחת על ידי מרצח שפל.

 

הרצח

בבוקרו של יום כ"א בטבת תשל"א (18 בינואר 1971) בעודו פוסע לביתו מתפלת שחרית, זינק לעברו מחבל מתנקש עם אקדח שלוף וירה ברגלו. הרב לא איבד את צלילותו והסתובב לחפש את הילד שאחז בידו. הטיית הראש עלתה לרב בחייו, הלה ירה שוב במצחו, ובעוד נרתיק התפילין בחיקו ניתק פתיל חייו.

 

הלוויה טעונה וסוערת ליוותה את הארון המדמם, וזעקות "אל נקמות ה'" הדהדו שם. הלם וזעזוע פקד את העולם היהודי, ובפעילות שתדלנות נמרצת נשלח הארון הקדוש אל ארץ ישראל ושם נטמן.

 

השבר והתקומה

שלשה יריות איימו לקטוע את המפעל הגדול, אך לא! שלשת בניו הגאונים אספו את השבר שפקד אותם, עלו אל הארץ הנכספת ובנו מחדש את הישיבה עם ארבעה תלמידים בלבד! לימים הפכה הישיבה לממלכת תורה וחסד, המונה עשרות מוסדות ואלפי תלמידים.

 

הזכות הגדולה

זכותו של רבינו הגדול שנרצח על קידוש ה', עומדת לתומכי הישיבה. ובוודאי עומד הוא בתפלה מתחת כסא הכבוד ופועל ישועות עבור אלו שמחזקים וממשיכים את מפעלו הכביר. לתרומה לחץ

bottom of page