top of page

21:54 | 9.12.2021

הריבית ששילמה הישיבה

מדהים!

סיפור מפי קודשו של מרן ראש הישיבה שליט"א על ריבית ששילמה הישיבה בדרך מקורית על הלוואה

סיפר מרן ראש הישיבה שליט"א בשיעור השבועי: "מי שזכה באוטו בזכיה הראשונה זה אחד שמו צבי כהן (הוא כבר נפטר), ופעם הוא הלוה לישיבה עשרים אלף דולר ואמר לנו: מתי שאני צריך אגיד לכם להביא לי, אמרו לו: תודיע לנו חודש לפני כן. מה קיבל שכרו? הרי אסור לתת לו רבית, כי לא עשה היתר עסקא ולא כלום, אבל הוא זכה באוטו הראשון, כי זה מגיע לו. ויש כל מיני אנשים כאלה. זה לא סתם גורל, איך אומר שלמה המלך? "בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו" (משלי ט"ז ל"ג), כי מה שיוצא בגורל זה בידי שמים".

תגיות:

bottom of page