top of page

21:54 | 9.12.2021

דו"ח ששולם לישיבה

משעשע!

נהג שמקבל דו"ח משוטר הדו"ח בכלל לא שולם למשטרה אלא ל...ישיבה

א. נ. מספר: לפני כמה שנים התקשר אלי באמצע נהיגה (עם דיבורית כמובן) אחד מרבני הישיבה והציע לי לקנות כרטיס הגרלה להילולא בסך 520 ₪. האמת שיכולתי להתאמץ קצת ולקנות, אבל דחיתי אותו שאני לא יכול.

עשר דקות או רבע שעה אח"כ, אם אני זוכר טוב, עוצר אותי שוטר והאשים אותי בעבירת תנועה, כמה שהסברתי לו והוכחתי לו הוא לא האמין, ורשם לי דו"ח על סכום: 520 ₪ בדיוק כמו מחירו של כרטיס ההגרלה.

אני ראיתי בזה סימן משמים, ומיד צלצלתי לאותו רב וקניתי ממנו כרטיס. הוא התפלא: מה קרה? מה השתנה פתאום? ואז סיפרתי לו ואמרתי כי אני מעדיף לשלם לישיבה מאשר למשטרה.

לא תאמינו! עד היום, לא הגיע אלי לבית שום דו"ח ולא הזמנה מבית משפט!

תגיות:

bottom of page