top of page

מפתיע

אין צורך בסיפורים

שיחת טלפון מיוחדת במינה בין מוקדנית לבין קונה כרטיס שפותח את השיחה ב"אל תספרי לי סיפורים"

19.11.19, 18:29

אין צורך בסיפורים

"אל תספרי לי סיפורים בקשה!" המוקדנית היתה המומה, היא לא הבינה על מה הזעם, בסך הכל בקשה לספר לו על הנסים והישועות שהגיעו ל"יהודים מאמינים" בזכותה של הישיבה, והוא מסרב לשמוע.
"שמעי אני לא צריך שתספרי לי סיפורים, לי היה סיפור, כך שאני לא צריך לשמוע עוד סיפורים" "אם כך אז אולי אתה תספר", אמרה המוקדנית. והוא סיפר:
שנה שעברה שמענו בבית את השידור בערוץ על הישיבה, קצת פקפקנו בישועות ואמרנו כולם אומרים, כולם מבטיחים, אבל בכל זאת בוא ננסה, אנחנו תורמים להרבה ישיבות הפעם שיהיה ל"כסא רחמים".
הבטיחו פי עשר, אז אנחנו קיבלנו פי שלושים! זאת הסיבה שאין לי צורך בסיפורים, מה שכן אני צריך אם אתה יכולה בבקשה תכתבי לי שני כרטיסים...

תגיות:

bottom of page