top of page

מרגש!

2 כרטיסים 2 ילדים

כשהברכה מופיעה היא לא עוצרת רק בכסף, מסתבר שגם זרע של קיימא אבל לא רק יש גם כפל מבצעים!

15.11.19, 8:44

2 כרטיסים 2 ילדים

אני מספרת ומתרגשת. לצערי הרבה שנים שלא היו לנו ילדים. הכל עשינו, תרומות, תרופות, סגולות, ולא נפקדנו. בשנה שעברה שמעתי על הישיבה ועל הזכות הגדולה לתרום לה, ורכשתי שני כרטיסי הגרלה. את התשלום פרסתי בהו"ק לכמה חודשים, וציפיתי לראות בישועת ה'.
פשוט מצמרר! באותו חודש שהסתיים התשלום של הכרטיסים, ממש באותו חודש! נפקדתי בשעה טובה לאחר שנים של בכיות ותפלות. אילו ידעתי, הייתי קונה מזמן ובמזומן...
לפני כמה שבועות ילדתי ב"ה תאומים בריאים ושלמים, כנראה שכך זה שני כרטיסים שני ילדים, היום אני קונה עוד שני כרטיסים כי... אתם בטח מבינים.
בעיני, יש לנו את הזכות שהישיבה מוכנה לקבל תרומות שלנו, אנחנו רק צריכים להודות לה על זה. הרווח כולו הוא שלנו.

תאומים, זרע של קיימא,

תגיות:

bottom of page