top of page

מיוחד!

פי עשרה - לא פחות!

עשר שנים הוא עובד במקום ומעולם לא קרה לו דבר כזה, אבל הוא לא מוותר וממתין לפי עשרה בדיוק! כהבטחת מרן שליט"א

18.11.19, 8:59

פי עשרה - לא פחות!

הלחץ מורגש היטב במשרדי הישיבה, הטלפונים רועמים ללא הרף, יהודים יקרים המאמינים בכוחה של התורה מזילים את כספם לתמוך בממלכת התורה, וכל המתעסקים במלאכה עסוקים במכירת הכרטיסים. אברכים יקרים מצלצלים לידידים ולמכרים ומצעים להם להצטרף לעסקה הגדולה, להיות שותפים בהקמת דור העתיד של גדולי הדור לעם ישראל.
בין הטלפונים שהרימו האברכים, היה זה ליהודי יקר שחפץ היה לרכוש כרטיס אך טען כי מצבו דחוק במעט, האברך הזכיר לו את דבריו של ראש הישיבה וטען כי אדרבה, אם המצב דחוק הרי שזה הזמן להרים תרומה ולשפר את המצב בסכום כפול 10, וכיהודי מאמין סבר וקיבל ורכש כרטיס.
יומיים לאחר ההילולא מתקשר הרוכש מרוגש ונפעם לאברך שמכר לו את הכרטיס, וכה בפיו: "יום למחרת שקניתי ממך את כרטיס ההגרלה, ניגשתי לבעל הבית שלי וביקשתי ממנו הלוואה של 5,000 ₪ למספר חודשים. בעה"ב אמר לי "שמע אתה עובד מסור ולכן 2,500 ₪ תקבל ממני מתנה מזומן היום בצהריים, ולך תבקש מהמזכירה שיק ע"ס 5,000 ₪ להלוואה. הופתעתי, וכבר אז הייתה לי תחושה שמשהו כאן לא רגיל קורה בעקבות התרומה שלי לישיבה.
ניגשתי למזכירה ואמרתי לה שתביא שיק ע"ס 2,500 ₪ בלבד עבור הלוואה שמאושרת ע"י בעה"ב. המזכירה הוציאה לי שיק על הסכום הנ"ל וניגשתי לבעה"ב להחתים אותו. הוא מסתכל על השיק ושואל, ביקשת 5,000 ₪ הלוואה, לא? למה כתוב רק 2,500 ₪? הזכרתי לו שהוא נתן לי מתנה ע"ס 2,500 ₪, ואם כן מספיק לי רק 2,500 ₪ הלוואה. לא תאמין אבל הוא הפתיע אותי ואמר: "גם ה-2,500 ₪ האלה מתנה"...
"תאמין לי" - ציין האיש – אני עובד בעבודה הזו יותר מ - 10 שנים, ולא קרה לי ולא לאף אחד מהעובדים דבר כזה. אין לי ספק כי זה בזכות התרומה לישיבה הקדושה.
הסיפור לא נגמר בזה, ובאמת איך יגמר אם לא קיבלתי עדיין פי 10, ובאמת שבוע אחר כך עשיתי עיסקה גדולה והבאתי לבעל הבית שלי מזומן, הבעה"ב הוציא 1,200 ₪ והביא לי מתנה, קח מגיע לך...

פי עשר,כרטיס

תגיות:

bottom of page