top of page

מיוחד!

המינוס נעלם

אדם שהמינוס בבנק נהפך לתושב של קבע בוחר במתנה מיוחדת ממתנות ההילולא וראה זה פלא... מוזמנים לנסות

18.11.19, 11:34

המינוס נעלם

כבר שנים שככה זה אצלו! כל חודש הוא לא מצפה לראות כמה היא היתרה בחשבון, אלא מתפלל שהחודש יסתיים במינוס לא גדול כמו זה של החודש הקודם.

לא שחלילה הוא מבזבז או לא מחושב, פשוט ההוצאות ההכרחיות שלו גדולות יותר מרף ההכנסות שמכניס מידי חודש. אין סוף חשבונות ונסיונות כושלים ערך בכדי להיחלץ מביצה שכזו, אך אפס! המציאות טפחה מידי חודש בחשבונית הבנק במספרים שחור על גבי לבן כשלצידם באופן קבוע סממן המינוס. וב"ה כך גידל משפחה ברוכת ילדים, ואף חיתן בס"ד, והכל תוך מין מסלול חיים שכזה, שכל חודש להשתדל לא לרדת למינוס עמוק ביותר.

ואז אחרי שנים, נגד כל הסתברות, הגיעה הישועה ממקור לא צפוי!

ההילולא הגיעה! בין שלל המתנות המקוריות והמיוחדות שחילקה הישיבה באותה שנה, היה "ארנק הברכה", ארנק מיוחד עם ברכת מרן ראש הישיבה לברכה ופרנסה טובה בעצם כתב יד קודשו המוטבעת על גבי הארנק, ובנוסף שקל מיוחד שנתברך על ידו של מרן ראש הישיבה שליט"א נמצא בין תאי הארנק, הפותח כבר פתח לרבבות השקלים שעתידים עוד למלאות את הארנק.

מיותר לציין כי זו היא המתנה המתאימה ביותר עבורו, וכבר באותו יום שהגיע לידו הארנק הורק הארנק הישן אל "ארנק הברכה", ואמונה תמימה וטהורה שנתלתה בו, עוררה ציפיה - כי אם כבר יש מינוס בבנק לפחות שיהיה פלוס בארנק.

מסתבר שהוא טעה! באותו חודש, לראשונה מזה שנים, חשבון הבנק שנשלח בדואר היה שונה ולא מוכר. סממן המינוס שכאמור ליווה כל טופס חשבון הבנק פתאום נעלם! צמד המלים "יתרת זכות" נראתה על דפי החשבון והלמה במציאות שפשוט לא השתנתה, ההוצאות היו בערך אותם הוצאות, וההכנסות בערך היו אותם הכנסות, וגם טעות לא היתה בחשבון. אז איך?!

פתרון הוא לא מצא. מה שכן היה ברור לו, שכח התורה הקדושה וכח התמיכה לישיבה החשובה שאלפי תלמידים זוכים לינק תורה ויראה בכל רחבי הארץ לוודאי כוחה רב ועצום, לחולל נסים ופלאות.

למפרע הוא הבין כי אמנם שמו של הארנק "ארנק הברכה", אך כנראה הברכה מתחילה עוד מחשבון הבנק.

ארנק הברכה,

תגיות:

bottom of page