top of page

מיוחד!

הו"ק מכניסה

אדם אחד כמה וכמה סיפורים והוראת קבע לבנק שבכלל מכניסה כסף

19.11.19, 19:29

הו"ק מכניסה

"כל כסף שתרמתי לישיבה חזר אלי"! זוהי מציאות שהוכיחה את עצמה בחיי הרבה פעמים. ואציין לכך כמה דוגמאות: אשתי עבדה גננת בת"ת במשך שלוש שנים, ובסוף השנה השלישית הודיעו לה על פיטוריה. היה לנו מאוד קשה עם זה, והתפללתי לה' שבזכות התרומות שלנו לישיבה, ה' ישלח לה עבודה. זמן קצר אח"כ, מתקשר אלינו המנהל של הת"ת בו עבדה, ומבקש ממנה שתחזור, כשהוא מבטיח לה משכורת גדולה יותר ממה שקבלה עד כה. תלי"ת.
אצלנו בעבודה, בסוף השנה מתכנסים כל העובדים, וההנהלה מסכמת עם כל העובדים את שכרם בשנה הבאה. בד"כ לרוב הצוות מורידים מהשכר, ואילו אני קיבלתי תוספת יחסית די מכובדת וגדולה, ואין לי הסבר לכך מלבד זכות התרומות שלי לישיבה.
תמיד השתמשתי בתפלותי בזכות התרומות לישיבה, ותמיד ראיתי ישועות, מעניין שדווקא בחודשים שנגמרה ההו"ק לישיבה, ולא שמתי לב, היו לי קשיים בפרנסה.

תגיות:

bottom of page