top of page

מדהים!

כרטיס נסיעה

כרטיס אחד של הישיבה מגלה אלפי כרטיסי נסיעה אבודים

19.11.19, 18:25

כרטיס נסיעה

אחת מקונות הכרטיסים מספרת: שמעתי שראש הישיבה הבטיח שכל מי שתורם מקבל פי עשר, האמנתי בזה וקניתי כרטיס הגרלה בהילולא שנה שעברה.
יום למחרת הצצתי בתלוש שלי, ו"פתאום" נזכרתי ששמעתי פעם מחברה שיכול להיות שמגיע לי דמי נסיעות. נגשתי להנהלה ושאלתי, ואחרי כמה ימים קיבלתי תשובה שהשאירה אותי המומה! באמת אני הייתי צריכה לקבל, וזיכו אותי רטורית על כל השנים שעבדתי בסכום של למעלה מ15,000 ₪. אין לי ספק שזה היה בזכות הבטחתו של מרן ראש הישיבה שליט"א.

תגיות:

bottom of page